Trump đòi đưa tướng Milley ra tòa án binh, được hay không?