Trump đối phó với tuyên bố chấn động được Woodward ghi âm