Trump giữ khoảng cách với luật sư riêng Rudy Giuliani