Trump gởi thông điệp cho Cộng hoà trước xét xử luận tội