Trump huỷ phần đại hội đảng Cộng hòa tại Jacksonville do COVID 19 hoành hành tại Florida