Trump: John Kerry nên bị truy tố – Cựu Ngoại trưởng: Tổng thống sai!