Trump không có ý kiến về vụ bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks!