Trump không hiểu tại sao tín nhiệm dành cho Fauci cao, còn ông lại thấp