Trump: Nếu tướng Liên Minh Miền Nam còn sống, Mỹ thắng Afghanistan lâu rồi