Trump tham dự hội nghị G20 với quả bom Trump Tower Moscow từ Cohen