Trump thừa nhận thương chiến có thể dẫn đến suy thoái kinh tế nhưng cần thiết