Trump từ chối xác nhận yêu cầu chậm xét nghiệm COVID 19 sau khi tuyên bố như vậy