Trump tuyên bố đang huy động quân sự vũ trang hạng nặng ngăn chặn biểu tình