Trump tuyên bố là “tổng thống thời chiến,” chống lại “Virus Trung Quốc”