Trung Quốc thất thế trong cuộc đàm phán thương mại với Mỹ