TS Fauci giảm dự báo tử vong virus corona xuống 60.000 nhờ cách ly xã hội hiệu quả