TT Trump chúc Michael Flynn may mắn trong phiên tòa kịch tính