TT Trump gửi 15 ngàn quân đến biên giới Mexico: Ngũ Giác Đài “choáng váng”