TT Trump ký sắc lệnh cấm Huawei, ZTE của Trung Quốc