TT Trump sẽ gặp nhiều thử thách trong chuyến đi châu Âu