TT Trump vừa giành thắng lợi hoàn toàn trong một vụ kiện