Woodward: Trump nghĩ mình là nạn nhân, giận dữ khắp nơi