Xét nghiệm kháng thể virus corona có thể thực hiện trong tháng này