Bà Nguyễn Thanh Phượng có ‘dính’ Công ty tư vấn AMAX?