Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm biến mất, ai người hưởng lợi?