Cai Lậy tạm vui mừng thì Ninh An lại “nóng” dần lên…!