Công kích ‘Thái thượng hoàng Lê Đức Anh’ phát Thông điệp gì?