Dân biểu Ro Khanna nhắc nhở phó TT Mỹ vấn đề nhân quyền khi sang VN