Đinh La Thăng có thể thoát chết, nhưng Trịnh Xuân Thanh thì không?