Đỗ Thông Minh bật khóc khi tường trình nỗi khổ trên đường về quê của công nhân Việt