ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SẼ BỊ CHÌM DƯỚI NƯỚC – Mỹ ra cáo trạng bác bỏ chủ quyền lịch sử của Tàu ở biển Đông