‘Giam’ máy chủ: ‘Nhu cầu đấu đá nội bộ’ làm sao tồn tại?