Hải quan buôn lậu xăng dầu, cảnh sát bảo kê cờ bạc