Khởi tố quan chức Sơn La: Ông Trọng bỏ hổ đập muỗi?