‘Kiểm tra tài sản quan chức’: ông Trọng ‘học tập’ TQ như thế nào?