Ông Trọng thực sự lo lắng về quan điểm ‘đánh nhau chính trị’?