Sai lầm về đối sách, Nguyễn Phương Hằng đứng trước nguy cơ thảm bại!