Sau 45 năm “giải phóng”, VC đẩy dân tộc VN thụt lùi nửa thế kỷ!