‘Mỹ tạm dừng cấp thị thực’: Nhiều quan chức Việt Nam mất ngủ!