Tàu chiếm biển đông, Đông Nam Á kêu cứu, Mỹ nhập cuộc!