‘Tàu lạ’ đang là một phần của ‘chiến tranh dầu khí’