Trần Bắc Hà đi Singapore chữa ung thư gan hay ‘lánh nạn’?