“Trọng tiếp; Quang đón, hội đàm; Phúc hội kiến Trăm”