Vụ Trịnh Xuân Thanh: TBT Trọng đã ‘cam kết’ với Đức?