Xử lý vụ Thủ Thiêm: Nguyễn Xuân Phúc ‘đi hàng hai’ hay ‘che chắn?