Bắc Hàn thử “vũ khí chiến thuật mới”, Mỹ và Nam Hàn nhức đầu!