Bàn tròn truyền thông: Họp báo kiểu “ông nói gà, bà nói vịt”!