Bầu cử tại California: Hồ Quang Thiên Vũ lập kỷ lục!