Bùng nổ “võ mồm” giữa Mỹ và Trung Cộng tại Alaska!