Bước sang tuần thứ 10, cuộc chiến Ukraine đi về đâu?